Jak leczyć ?

  

Ryzyko operacji przepukliny pachwinowej

1. Każda operacja, interwencja, zabieg chirurgiczny jest ryzykowna co znaczy, że grozi wystąpieniem zdarzeń niepożądanych, które mogą wystąpić zarówno podczas operacji, jak i po niej.

2. Operacje przepuklin nie są w tym zakresie wyjątkiem; podczas tych operacji i po nich mogą wystąpić powikłania.

3. Powikłania związane z operacją przepukliny występują bardzo rzadko; ocenia się, że średnio 95% operacji (95 na 100 operacji) przebiega bez żadnych powikłań.

4. Ogólne niebezpieczeństwa związane z zabiegiem operacyjnym polegają na:

 • zapadnięciu się małych obszarów płuc, co zwiększa ryzyko zakażenia płuc. Może to wymagać leczenia antybiotykami i fizykoterapii
 • powstaniu skrzepów krwi w żyłach kończyn, co powoduje ból i obrzęk kończyny; wyjątkowo rzadko część takiego skrzepu może się oderwać i przemieścić do płuc, co zagraża śmiercią
 • atakach serca, z powodu jego obciążenia lub udaru


5. Powikłania związane z operacją przepukliny metodą otwarcia kanału pachwinowego, uwolnienia worka przepuklinowego, odprowadzenia go do brzucha i wzmocnienia ściany siatką polipropylenową to (w nawiasach częstość tych zdarzeń wg najnowszego piśmiennictwa):

 • krwiak w ranie, zakażenie rany (1 na 100 operowanych chorych), zbiornik płynu surowiczego w ranie, martwica brzegów skóry, krwiak moszny, bóle w pachwinie i okolicy operowanej,
 • przebarwienia i wybroczyny w tkance podskórnej okolicy rany, pachwiny i prącia
 • obrzęk operowanej okolicy
 • utrudnienie oddawania moczu z powodu skurczu zwieracza pęcherza moczowego (najczęściej po znieczuleniu do kręgosłupa; wymaga to przejściowego cewnikowania pęcherza moczowego; występuje to u 1 na 100 operowanych)
 • uszkodzenie nasieniowodu, obrzęk jądra i moszny, co spowoduje zaburzenie produkcji spermy (1 na 200 - 3000 chorych przy naprawie przepukliny pierwotnej, 1 na 20 - 120 chorych przy naprawie przepukliny nawrotowej)
 • uszkodzenie nerwu/nerwów przebiegających w operowanej pachwinie, co może spowodować ból w różnym nasileniu (1 na 50 chorych)
 • przemieszczenie jądra do góry po stronie operowanej
 • zrosty pomiędzy jelitami (w reakcji na wszczepienie siatki lub uwalnianie jelit z worka przepuklinowego), które z kolei mogą być przyczyną niedrożności jelit (tzw. skrętu)
 • blizna pooperacyjna może ulec pogrubieniu, zmienić kolor na czerwony, może być bolesna
 • przepuklina może nawrócić; aby zlikwidować nawrót niezbędna będzie kolejna operacja (1 na 30 -100 chorych)
 • przy otyłości i u palaczy tytoniu ryzyko wzrasta; częstsze są zakażenia rany, zapalenia płuc, powikłania płucne i sercowe oraz zakrzepica żylna.
 • Ogólne ryzyko zgonu w następstwie operacji przepukliny jest niezwykle niskie i wynosi mniej niż 1 na 10.000 chorych


6. Dodatkowe (ponad to, co opisano w punkcie 5) powikłania związane z operacją laparoskopową przepukliny pachwinowej:

 • śródoperacyjne uszkodzenie jelita lub pęcherza moczowego
 • krwiak wewnątrzotrzewnowy
 • powikłania związane z przedostaniem się gazu użytego do wytworzenia odmy otrzewnowej (C02) poza jamę brzuszną (do tkanki podskórnej - odma podskórna, do opłucnej - odma opłucnowa, do śródpiersia - odma śródpiersiowa)
 • Powikłania mogą wynikać ze znieczulenia miejscowego, nadoponowego/podpajęczego lub ogólnego. Ryzyko wynikające ze znieczulenia nowoczesnymi środkami jest bardzo niskie. Największe ryzyko jest związane ze znieczuleniem ogólnym. Średnio jest ono jednak mniejsze niż ryzyko podróży lotniczej samolotem rejsowym. Ryzyko niespodziewanego zgonu zdrowej osoby w czasie znieczulenia jest mniejsze niż ryzyko zgonu w wypadku samochodowym.


7. Zagrożenia znieczulenia ogólnego:

 • zwykłe efekty uboczne: nudności i wymioty, bóle głowy, ból i wybroczyny w miejscu wstrzyknięć dożylnych, zamazane lub podwójne widzenie
 • mniej częste efekty uboczne: bóle mięśniowe, ogólne osłabienie, łagodne reakcje alergiczne - świąd, wysypka
 • rzadkie efekty uboczne: uszkodzenie zębów, protez dentystycznych, warg, uszkodzenie strun głosowych, reakcje alergiczne i/lub atak astmy, zakrzep w nodze, uszkodzenie nerwów i miejsc ucisku, drgawki
 • wyjątkowo rzadkie, groźne efekty uboczne: ciężka alergia lub wstrząs, bardzo wysoka temperatura, udar lub atak serca, zachłyśnięcie się treścią pokarmową, paraliż, przemieszczenie się skrzepliny do płuc (zator), uszkodzenie mózgu


8. Choroby, które zwiększają ryzyko operacyjne: przeziębienie, astma, inne choroby płuc, palenie tytoniu, nadwaga, cukrzyca, choroby serca, choroby nerek, wysokie ciśnienie tętnicze, inne ciężkie choroby ogólnoustrojowe.

9. Znieczulenie miejscowe może spowodować niezamierzone uszkodzenie naczyń (krwawienie), nerwów, zakażenie tkanek, osłabienie części ciała, niedoczulicę lub przeczulicę miejsc zaopatrywanych przez ostrzyknięte nerwy. Objawy są zwykle łagodne i przejściowe.

10. Znieczulenie „do kręgosłupa" może spowodować: uszkodzenie nerwów (czasowe lub trwałe, w najcięższej postaci nawet paraliż dolnej części ciała lub całego ciała); uszkodzenie struktur przylegających (naczyń, płuc), bóle głowy (tzw. „zespół po-punkcyjny"), bóle krzyża. Brak efektu znieczuleniu „do kręgosłupa" może zmusić do zamiany na znieczulenie ogólne.

11. Pomimo dużego doświadczenia chirurgicznego i zoperowania z sukcesem setek chorych różnymi metodami żaden chirurg nie może ze 100% pewnością wykluczyć wystąpienia powikłań śród- i pooperacyjnych. Mogą one wystąpić pomimo najlepszych starań o to, by operacja przebiegła prawidłowo.
skontaktujBg

Profile społecznościowe

twitter icon Twitter              youtube ico  kanał Youtube

Najbliższa konsultacja

Poznań 14-05-2021
Endomedical
Wszystkie konsultacje